Roboty ziemne drogowe

W Markx wykonujemy wszelkie roboty ziemne drogowe, w tym wykopy oraz działania związane z przygotowaniem czy też modernizacją gruntów pod budowę dróg i autostrad. Takie prace przeprowadzamy również w przypadku realizacji zleceń na przebudowę infrastruktury drogowej czy pod przyłącza instalacyjne. Roboty ziemne drogowe to bowiem ogólna nazwa działań związanych z przemieszczaniem, usuwaniem lub przenoszeniem mas ziemnych przy wykorzystaniu różnego rodzaju maszyn i sprzętu. 

 

Co wchodzi w zakres robót ziemnych drogowych?

Roboty ziemne drogowe obejmują szereg prac wykonywanych na etapie budowy dróg oraz autostrad, od przygotowania szczegółowego projektu, po odbiór techniczny zrealizowanego zlecenia. W zakres prac, którymi zajmujemy się w naszej firmie, wchodzi:

  • rozbiórka istniejących konstrukcji,
  • wykopy pod fundamenty, koryta rzeczne czy rowy melioracyjne,
  • przygotowanie terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – niwelacja terenu, wyprofilowanie skarp i nasypów,
  • budowa i modernizacja systemów odwodnienia,
  • wykonanie podłoża gruntowego i jego stabilizacja,
  • wykonywanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

 

Rura wkopywana w ziemię

 

Nasza oferta wyróżnia się kompleksowym podejściem do realizacji zleceń. Co więcej, w zakres usług wchodzą nie tylko roboty drogowe, ale też inne prace, takie jak budowa zbiorników retencyjnych, wykonanie przyłączy wodociągowych czy sieci gazowych oraz montaż przepompowni ścieków.

 

W jaki sposób przeprowadzane są roboty ziemne drogowe?

Roboty ziemne drogowe realizowane są przez wykwalifikowane ekipy budowlane przy użyciu specjalistycznego sprzętu i maszyn. Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, którzy z ogromną rzetelnością i starannością realizują wszystkie zlecone prace. Do najczęściej stosowanych maszyn natomiast należą koparki (gąsienicowe i kołowe), ładowarki, walce drogowe oraz spychacze. Wybór odpowiedniego sprzętu zależy od rodzaju oraz wielkości inwestycji, a także przeprowadzanych prac.

W trakcie realizacji robót ziemnych drogowych kluczowe jest przestrzeganie obowiązujących norm i standardów technicznych, takich jak warunki techniczne wykonywania i odbioru robót wodno-ściekowych czy wymagania dotyczące zagęszczania gruntu. Bardzo istotne jest również wywiązywanie się z zasad bezpieczeństwa panujących na budowie.

 

Czym są roboty ziemne liniowe?

Roboty ziemne liniowe to prace związane z inwestycjami liniowymi, takimi jak budowa dróg, autostrad, linii kolejowych czy gazowych, a więc związanymi wyłącznie z wąskimi pasami terenu. W ich przypadku roboty ziemne mają na celu przygotowanie terenu pod infrastrukturę liniową oraz montaż urządzeń i elementów konstrukcyjnych.

Podobnie jak w przypadku robót ziemnych drogowych czy też innych, również tutaj wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, taki jak:

  • koparki i ładowarki, 
  • spychacze,
  • walce,
  • zagęszczarki. 

Roboty ziemne liniowe obejmują między innymi wykopy przelotowe, budowę nasypów, przygotowanie torowiska kolejowego czy budowę rowów melioracyjnych.

 

Charakterystyka robót ziemnych w naszej firmie

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych zarówno w zakresie inwestycji drogowych czy też bardziej rozległych terenów, jak i liniowych. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników oraz nowoczesnym zapleczem sprzętowym, co pozwala nam na realizację nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Dbamy o terminowość oraz jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo pracy na budowie.

Współpracujemy przede wszystkim z inwestorami publicznymi, oferując kompleksowe usługi związane z robotami ziemnymi. Nasza oferta obejmuje doradztwo techniczne oraz realizację wszelkich robót ziemnych na terenie województwa śląskiego oraz całego kraju. Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu w celu poznania szczegółowych warunków ofertowych!

 

Profesjonalna obsługa budowlana!