Roboty ziemne

Wykonujemy wszelkie roboty ziemne, w tym wykopy, związane z przygotowaniem czy modernizowaniem gruntów pod budowę dróg i autostrad. Takie prace przeprowadzamy również w przypadku realizacji zleceń na przebudowę infrastruktury drogowej czy pod przyłącza instalacyjne.

 

Rura wkopywana w ziemię

 

Profesjonalna obsługa budowlana!